© 2006 

Resultathistorik för Vårmustaschen

2015

1 Christina Stamberg

2 Lars Andersson

3 P-O Ohlsson

4 Johan Boijebrink

5 Anders Ljunghaga

6 Nina Fredriksson

7 Johan Seger

8 Johan Ohlsson

9 Lasse Johansson

10 Mats Görrel

11 Pär Larsson

12 Jesper MacFie

13 Stefan Hedin

14 Per Nylin

15 Per Andersson

32p

31p

29p

29p

28p

28p

27p

27p

26p

25p

23p

21p

20p

19p

14p

Lag

1 Reynolds (P-O, Johan S, Anders L, Nina)

2 Selleck (Pär L, Lars A, Mats G)

3 Juholt (Johan O, Lasse J, Per N, Christina S)

4 Magnum (Jesper, Per A, Stefan H, Johan B)

Längsta drive: Christina Stamberg

Puttmästare:

Tom Selleck:

Burt Reynolds:

Juholt: Lars Andersson

2014

1    Jesper MacFie

2    Per Nylin

3    Erik Sundbäck

4    Fredrik Sjöman

5    Simon Lindahl

6    Lasse Johansson

7    Anders "Bäckis" Bäckström

8    Johan Ohlsson

9    Anders Ljunghaga

10  Mats "Gülo" Görrel

11  Nina Fredriksson

12  Stefan Hedin

13  Tobias Stamberg

14  Pär Larsson

15  Johan Seger

16  Marcus Norlander

17  Lars Andersson

18  Per Andersson

19  Janne Labraaten

20  P-O Ohlsson

21  Fredrik Fällgren

40p

38p

36p

34p

33p

31p

30p

30p

29p

28p

28p

28p

27p

27p

27p

25p

25p

24p

21p

18p

18p

Lag

1 Reynolds (Jeppe, Johan Oh och Gülo)

2 Juholt (Bäckis, Simon och Anders L)

3 Lemmy (Erik, Per N och Fällgren)

4 Magnum (Lasse, Tobbe, Nina)

5 Stadler (Fredrik S, Per A och Johan S)

6 Leffe Carlsson (Stefan, Pär L och Janne L)

7 Selleck (Marcus, P-O och Lars A)

Längsta drive: Marcus Norlander

Puttmästare: Erik Sundbäck

Tom Selleck: Anders "Bäckis" Bäckström

Burt Reynolds: Gustav Seger

Juholt: Johan Seger

2013

1  Lasse Johansson

2  Anders Ljunghaga 

3  Johan Seger

4  Fredrik Sjöman 

5  P-O Ohlsson

6  Mats "Gülo" Görrel

7  Anders "Bäckis" Bäckström  

8  Jesper MacFie 

9  Marcus Norlander

10 Tobias Stamberg

11 Nina Fredriksson

12 Simon Lindahl

13 Johan Ohlsson 

14 Per Andersson

15 David Klevmarken

16 Fredrik Fällgren   

17 Josef Essén 

Lag

1 Magnum (Fredrik S, Marcus o Lasse)

2 Lemmy (Mats G, Johan S o Tobbe)

3 Burt Reynolds (Jeppe, Simon o P-O)

4 Alexander Bard (Josef, Nina o Anders L)

5 Borat (Per, Bäckis o David)

6 Tom Selleck (Fredrik F o Johan O)

Närmast Mustaschen: Mats "Gülo" Görrel

Puttmästare: Johan Ohlsson

Tom Selleck: Marcus Norlander

Burt Reynolds: Erik Carnelid

31p

29p

29p

28p

27p

25p

25p

24p

22p

22p

22p

22p

21p

19p

17p

16p

14p

Lag

1 Tom Selleck (Fredrik F, Nina o Rickard)

2 Magnum (Fredrik S, P-O o Tobias)

3 Reynolds (Kleva, Christopher o Christina)

37p

36p

31p

30p

29p

29p

29p

28p

27p

26p

25p

25p

22p

21p

16p

2012

1   Fredrik Fällgren

2   Fredrik Sjöman

3   Nina Fredriksson

4   Johan Ohlsson

5   Christina Stamberg

6   Rickard Töhrqvist

7   Erik Sundbäck

8   Anders Ljunghaga

9   David Klevmarken

10  Christopher Pedersen

11  P-O Ohlsson

12  Johan Seger

13  Jesper MacFie

14  Tobias Stamberg

15  Marcus Norlander

Närmast hål: Fredrik Sjöman

Längsta Drive: P-O Ohlsson

Tom Selleck: Marcus Norlander

Burt Reynolds: Patrik Ovén

2011

1   Fredrik Sjöman

2   Erik Sundbäck

3   Johan Ohlsson

4   Rickard Thörnqvist

5   P-O Ohlsson

6   Mats Görrel

7   Johan Boijebrink

8   Sunkan

9   Per Andersson

10 Anders Bäckström

11 Johan Seger

12 Nina Fredriksson

13 Jesper MacFie

14 Tobias Stamberg

15 Lasse Johansson

16 Peter Davenius

17 Marcus Norlander

18 Magnus Hellberg

Lag

1  Lemmy (Johan Oh, Rickard, Nina o Mats)

2  Meduza (Lasse, Fredrik o Johan B)

3  Tom Selleck (Jeppe, Johan S, Bäckis o Erik)

4  Magnum (Sunkan, P-O, Peter o Per)

5  Reynolds (Marcus, Hebbe o Tobias)

Närmast hål: Tobias Stamberg

Längsta drive: Mats Görrel

Tom Selleck: Rickard Thörnqvist

Burt Reynolds: Dan Samuelsson

2010

39p

38p

37p

35p

35p

35p

35p

34p

34p

33p

33p

33p

30p

30p

30p

29p

27p

27p

1   Sunkan

2   Fredrik Björck

3   P-O Ohlsson

4   Johan Anesäter

5   Fredrik Fällgren

6   Anders Bäckström

7   Jonas Gustafsson

8   Jesper MacFie

9   Anders Ljunghaga

10 Nina Fredriksson

11 Jonas Johansson

12 Johan Seger

13 Per Andersson

14 Christoffer Doxryd

15 Patrik Ovén

16 Marcus Norlander

17 Jonatan Björck

18 Magnus Hellberg

Lag

1  Magnum  (Bäckis, Sunkan o Fällgren)

2  Meduza  (Fredrik B, Anders L o Christoffer)

3  Lemmy  (Jeppe, Jonas G och Pata)

4  Tom Selleck  (Marcus, Johan A o Per)

5  Reynolds  (Jonatan B, Johan S o Nina)

6  Zappa  (P-O, Jonas J o Hebbe)

Närmast hål:  Fredrik Björck

Längsta drive:  Fredrik Björck

Tom Selleck:  Jesper MacFie

2009

33p

32p

32p

31p

30p

29p

29p

28p

28p

28p

27p

27p

23p

22p

21p

20p

18p

11p

Lag

1  Tom Selleck  (Johan S, P-O o Jeppe)

2  A. Bard  (Nina, Marcus, Jonas J o Jonas G)

3  Ned Flanders  (Per, Adam o Bäckis)

4  Magnum  (Anders L, Johan A o P-M)

5  Burt Reynolds  (Mårten, Fällgren o Hebbe)

33p

32p

32p

31p

28p

28p

26p

26p

26p

25p

22p

21p

19p

19p

15p

 5p

1   P-O Ohlsson          

2   Jonas Johansson    

3   Nina Fredriksson    

4   Anders Bäckström  

5   Johan Seger           

6   Adam Hedström     

7   Per-Martin Ekman   

8   Jesper MacFie        

9   Fredrik Fällgren     

10 Jonas Gustafsson   

11 Johan Anesäter       

12 Mårten Johansson    

13 Marcus Norlander    

14 Anders Ljunghaga    

15 Per Andersson         

16 Magnus Hellberg

Närmast hål:  Marcus Norlander

Längsta drive:  Mårten Johansson

Tom Selleck:  Johan Seger

2008

1   Jonas Gustafsson

2   Anders Bäckström

3   Anders Ljunghaga

4   Johan Ohlsson

5   Johan Seger

6   Marcus Johansson

7   Jesper MacFie

8   Patrik Ovén

9   Fredrik Björck   

10 Alexander Doxryd

11 Christoffer Doxryd

12 P-O Ohlsson

13 H-P Engström

14 Per Andersson

15 Magnus Hellberg 

Lag

1  Reynolds  (Jeppe, Pata o Johan Oh)

2  Freddie Mercury  (Anders, Bäckis o Alex)

3  Alexander Bard  (Marcus, Hebbe o Johan S)

4  Tom Selleck  (H-P, Jonas G o Per A)

5  Lemmy  (Fredrik B, P-O o Christoffer)

Närmast hål:  Johan Ohlsson

Längsta drive:  Anders Ljunghaga

Tom Selleck:  Christoffer Doxryd

2007

1   Christina Stamberg

2   Tobias Stamberg

3   Johan Seger

4   Jesper MacFie

5   Anders Ljunghaga

6   Johan F

7   Fredrik Fällgren

8   Peter Tzintzis

9   Helen

10 Anders Bäckström

11 P-O Ohlsson

12 Danne Nordkvist

13 Per Andersson

14 Nina Fredriksson

15 Magnus Hellberg

Lag

1  Reynolds  (Fällgren, P-O o Greken)

2  Alexander Bard  (Tobias, Danne o Helen)

3  Tom Selleck  (Jeppe, Anders L o Per)

4  F. Mercury (Hebbe, Johan F o Christina)

5  Magnum  (Bäckis, Nina och Johan S)

Närmast hål:  Helen

Längsta drive:  P-O Ohlsson

Tom Selleck:  Jesper MacFie

31p

30p

28p

26p

25p

24p

23p

22p

17p

11p

11p

10p

8p

6p

6p

35p

33p

33p

32p

31p

31p

31p

31p

30p

28p

28p

26p

23p

20p

17p

Faktaruta:

Det viktigaste är att deltaga och vinna.

Christina är den med lägst HCP som deltagit (1,2).