© 2006 

Om Vårmustaschen

Vårmustaschen är en prestigefylld golftävling där deltagande sker iklädd mustasach. Vinnare i golftävlingen samt årets bästa mustasch (årets Tom Selleck) koras. Varje år genererar även vårmustaschen ett överskott som skänks till mustaschkampen mot prostatacancer. Vårmustaschen avgörs i början av maj varje år och det kan vara avgörande att komma igång tidigt med träningen. För vissa deltagare är det årets första runda.

Första upplagan av vårmustaschen spelades 2007 på Bryngfjorden i Karlstad i fint vårväder. Samma år började mustaschkampen samla in pengar till forskningen kring prostatacancer, en tillfällighet som gjorde att vi började samla in pengar till detta ändamål. Johan agerade dessutom "zookorre" i RixFM där han fick berätta om tävlingen. Som vinnare detta år stod Christina Stamberg som av förklarliga skäl spelade i lösmustasch. Jesper MacFie blev utsedd till årets Tom Selleck.

Deltagarna är förbjudna att tala om sina resultat innan kvällens sittning, då resultaten presenteras under spänd förväntan.

Johan

Faktaruta:

Vårmustaschen är årets viktigaste golftävling.

Att bli årets Tom Selleck är det största som kan hända en mustaschgolfare.