© 2006 

Anders Ljunghaga framför Vårmustaschens

kampsång.."mustasch, mustasch, en vårmustasch i all sin prakt..."

Faktaruta:

Anders är duktig!

Mustaschlåten borde ligga på svensktoppen.